Digitalisaatio saapuu konttiliikenteeseen

 

 

Värähtelyllä ja tekoälyllä rahtitappioita vastaan

 

Suuri osa rahtiliikenteessä kulkee nykyaikaisessa nopeatempoisessa rahtiliikenteessä konteissa niin maalla, kuin merelläkin. Konttiliikenne mahdollistaa erilaisten tuotteiden pakkaamisen tehokkaasti käsiteltävissä olevaan vakiomittaiseen konttiin, jonka käsittely ja logistiikka on nopeaa ja tehokasta.

” Kuljetuksen aikana aiheutuneet vauriot aiheuttavat vuosittain suuria tappioita rahtiliikenteessä.”

Kuten kaikessa muussakin rahdissa on konttiliikenteessä omat haasteensa. Rahti saattaa huonon kiinnityksen tai sijoittelun vuoksi lähteä liikkeelle merenkäynnissä, jolloin kontin sisältö saattaa tuhoutua. On myös mahdollista, että kontti huonon kiinnityksen tai heikon kunnon vuoksi joko lähtee liikkeelle tai ei kestä siihen kohdistuvia rasituksia. Tämä puolestaan johtaa kontin irtoamiseen tai hajoamiseen jolloin suurempi osa lastia, mahdollisesti koko konttialus joutuu vakavaan vaaraan ja saattaa tuhoutua. Kuljetuksen aikana aiheutuneet vauriot aiheuttavat vuosittain suuria tappioita rahtiliikenteessä, näistä suuri osa aiheutuu kontin täytössä tehdyistä virheistä.

 

Näihin ongelmiin on Suomalainen Conexbird kehittänyt patentoidun ratkaisun

Järjestelmällä tutkitaan kontin sisällön kunto värähtelymittauksen avulla. Yritys tarjoaa data-analyysin rahdin omistajalle, jolloin rahdin lähtiessä kontin värähtely lastattuna on mitattu ja  mahdollinen muutos värähtelyssä tavaran vastaanottavassa terminaalissa kertoo joko lastin vaurioituneen tai lastimäärän jotenkin muuttuneen matkan aikana.
Tieto on arvokas paitsi rahdin omistajalle, myös luonnollisesti vakuutusyhtiöille. Järjestelmän avulla kyetään löytämään logistiikkaketjusta hävikkiä ja lastin rikkoutumisia aiheuttavat kohdat sekä parantamaan näiden toimintaa. Järjestelmä on osoitus Suomalaisesta innovaatiosta, jossa yhdistetään teräsrakenteiden tuntemus, sekä digitalisaatio aivan uudella tavalla.

Kontin värähtelyn muutokset kertovat myös mahdollisesta lastin määränmuutoksesta, joko kontista on saatettu poistaa tavaraa, tai lisätä sinne jotain rahtiin kuulumatonta. Rahtiliikenteen ollessa suurilta osin konttiliikennettä, on rahti myös esimerkiksi salakuljettajien kiinnostuksen kohteena. Laitteiston käyttö helpottaa myös viranomaisten toimintaa.

 

Järjestelmän avulla kyetään löytämään logistiikkaketjusta hävikkiä ja lastin rikkoutumisia aiheuttavat kohdat sekä parantamaan näiden toimintaa”

Rahtikonttien kunto tarkastetaan määrävälein. Conexbirdin kehittämällä järjestelmällä tämäkin tarkastus voidaan hoitaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Järjestelmä on jo käytössä konttivarikoilla, joissa merikonttien kunto tarkastetaan ja hyväksytään tai hylätään näiden käyttö rahdissa ennen korjauksia.  Tarkastuksessa käytetään Conexbird Wings laitteistoa, joka löytää kontista hyvinkin pienet viat ja rakenteelliset poikkeamat.

 

 

Horisontti 2020 ohjelmalla kohti kasvua

Keksinnön merkittävää potentiaalia kuvastaa myös yrityksen valinta Horisontti 2020 projektin ensimmäiseen vaiheeseen, ainoana keski-Suomalaisena yrityksenä. Ohjelma on EU vetoinen projekti, jossa lupaavia yrityksiä tuetaan ja pyritään luomaan kasvua ja uusia työpaikkoja. Tuote ja yritysidea on siis käynyt läpi tarkan asiantuntijaseulan, jonka jälkeen on saatu hyväksyntä mukaan osaksi EU:n kokonaisuudessaan lähes 80 miljardin euron kasvuprojektia. Lisää tietoa Horisontti 2020 ohjelmasta löydät täältä.

Järjestelmällä on suuri potentiaali maailman alati kasvavilla rahtimarkkinoilla. Rahtaajalle ja konttien omistajille järjestelmän käyttö tuo uuden kilpailuvaltin, kyvyn seurata vaivattomasti ja edullisesti rahdin kuntoa ja näin parantaa toimintansa laatua ilman suuria kustannuksia. Viranomaisille järjestelmä tuo uuden tavan alati kasvavan liikenteen tehokkaaseen seurantaan.

Mielenkiinnolla odotan järjestelmän kehitystä, sekä sen mukana tulevia uusia sovelluksia.

 

Lisää tietoa järjestelmästä ja yrityksestä sen takana : www.conexbird.com

 

 

Be the first to comment on "Digitalisaatio saapuu konttiliikenteeseen"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*