Googlen patentilla hiilidioksidista polttoainetta

 

Maailman meret ovat metsien lisäksi toimineet suurena hiilinieluna, sitoen ilman hiilidioksidia itseensä ja näin hidastaen ilmaston hiilidioksidipitoisuuksien nousua. Kuitenkaan merten kyky toimia hiilidioksidi nieluna ei ole loputon, ilmakehän ja merien hiilidioksidin osapaineiden tasaannuttua ei meri enää kykene sitomaan hiilidioksidia. Merten hiilidioksiditasapainon muutokset vaikuttavat meriveden pH -tasapainoon, osan hiilidioksidista reagoidessa veden kanssa ja muodostuu hiilihappoa, muutos puolestaan aiheuttaa muita kemiallisia reaktioita joilla on vaikutusta elämään merissä.  Uuden patentin perusperiaate on, että merivedestä tehdään vetyä ja poistetaan hiilidioksidia jonka jälkeen näistä valmistetaan etanolia. Itse idea hiilidioksidin poistamiseksi merivedestä ei ole Googlen. Googlen menetelmässä ideaa on jalostettu toimintaan uusiutuvalla energialla. Googlen saama patentti on päivätty 5.1.2016, eli kyse on erittäin tuoreesta innovaatiosta.

Patentissa prosessiin tarvittava sähkö tuotetaan lennokilla, joka toimii tuulivoimalana. Sähkö toimitetaan lennokista jalostamoalukselle kaapelia pitkin, jolla lennokki ja alus kytketään yhteen. Googlen patentti leijuvaan tuulivoimalaan on julkaistu vuonna 2015.

”Itse idea hiilidioksidin poistosta ei ole Googlen, idea on jalostettu toimimaan uusiutuvalla energialla”

Mitä sähköllä saadaan

Tuulivoimalan tuottamalla sähköllä laitos muuttaa meriveden vedyksi ja hapeksi. Jalostamoalus kerää  merivedestä talteen myös hiilidioksidia. Näistä aineksista prosessissa valmistetaan etanolia, jota voidaan käyttää polttoaineena. Helpointa etanolin käyttö polttoaineena on kaasuturbiineissa.Tämä siksi ettei mäntämoottorista poiketen paloprosessissa ole puristusta vaan polttoaine ruiskutetaan kammioon, jossa polttoaineen ja ilman seos sytytetään. Kaasuturbiinin toimintaperiaatteeseen voit tutustua tästä linkistä (howstuffworks)

”Googlen saama patentti on päivätty 5.1.2016, eli kyse on erittäin tuoreesta innovaatiosta.”

 

Uusiutuvan energian käyttö mahdollistaisi tehokkaan toiminnan, koska prosessiin syötettävää energiaa ei tarvitse tuottaa fossiilisilla polttoaineilla.

järjestelmä

Kuva Googlen patentoimasta järjestelmästä. Ylhäällä tuulivoimala lennokki (330), joka on kytketty kaapelilla (332) alukseen. Sähkö johdetaan elektrolyysiin (304) jossa merivedestä valmistetaan vetyä. Hiilidioksidi kerätään talteen elektrodialyysillä (302) ja johdetaan yhdessä vedyn kanssa jalostamoon (306) valmis polttoaine johdetaan säiliöön (310) kuva : Googlen patenttihakemus (US patent office)

 

”päästöt muokattaisiin uudestaan polttoaineiksi ja lisäpäästöjä aiheuttavien polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää.”

Mitä Googlen keksintö merkitsee

Patentin tullessa käyttöön mahdollistaa se valtamerien hiilidioksidimäärän vähentämisen, jolloin myös merien pH –tasapaino saadaan pysymään sopivalla tasolla merielämän monimuotoisuutta silmällä pitäen. Samalla meret pystyisivät paremmin toimimaan hiilinieluina ja hiilidioksidiongelman helpottumisen myötä saataisiin rajoitettua uuden hiilidioksidin pääsyä ilmakehään. Päästöt muokataan uudestaan polttoaineeksi ja lisäpäästöjä aiheuttavien polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää. On myös tärkeää, että kerääminen ei aiheuta lisäpäästöjä, jotka käytännössä saattaisivat nostaa prosessin hiilijalanjäljen kerättyä hiilimäärää suuremmaksi.

 

”On myös tärkeää, että kerääminen ei aiheuta lisäpäästöjä, jotka käytännössä saattaisivat nostaa prosessin hiilijalanjäljen kerättyä hiilimäärää suuremmaksi.”

 

Patentista kertoi ensin patentuogi.com http://patentyogi.com/american-inventor/google-patents-a-wind-powered-vessel-for-removal-of-carbon-dioxide-from-seawater/

 

Linkki patenttiin : US patent and Trademark office : http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=9227168.PN.&OS=PN/9227168&RS=PN/9227168

 

 

 

 

Be the first to comment on "Googlen patentilla hiilidioksidista polttoainetta"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*